upcoming / news:


DAS BEWEGTE BILD – DAS BILD BEWEGT / RAUM UND STRUKTUR
Michaela Bruckmüller (A) / Mariana Hahn (D)
20.Oktober. - 4.November.2018
basement Wien

REGARDS CROISÉS
Festival Phot'Aix 2018 / F
5. Oktober – 31. Dezember 2018

Infos coming up

TransForm
OÖ Kunstverein
Michaela Bruckmüller
Silvia Czepl
Hsin-Wen Tsao

28. Februar - 4. April 2018

...sollst sanft in meinen Armen schlafen...
Michaela Bruckmüller
Akademie Graz
17. Februar - 9. März 2018


Projektstipendium Land OÖ 2017

Projektstipendium BMUKK 2017

Ankauf BMUKK 2017

imFLUSS
Fotoforum Innsbruck

Eröffnung: 8.Juni 2017 / 19 Uhr
9.Juni – 7.Juli 2017

Substanzen sind´s
artP.kunstverein

22. April - 13.Mai 2017